Voorwaarden voor inschrijving


1. Inschrijfgeld betalen: € 5,00 per persoon of per stel. Voor kinderen hoeft niet te worden betaald. Maak het bedrag over op  NL 28 INGB 0004435229 t.n.v. Centraal Wonen Daalmeer Zuid te Alkmaar o.v.v.´inschrijving' en daarbij de naam zoals die op het inschrijfformulier is ingevuld. De datum van ontvangst is je inschrijfdatum. 


2. Een inschrijfformulier invullen en verzenden.
Inschrijving bij Woonwaard Noord-Kennemerland is niet vereist omdat wij een eigen toewijzingsbeleid hebben. Om dezelfde reden geldt voor de woningen geen inkomensgrens.

Er is geen sprake van een wachttijd. Bij een vrijkomende woning wordt bekeken wie zich ingeschreven hebben voor een woning die qua kamers overeenkomt met de vrijkomende woning. Uit de inschrijvingen wordt een selectie gemaakt en vinden kennismakingsgesprekken plaats.


Het aantal inschrijvingen is groot en gemiddeld komen er maar 1-2 huizen per jaar vrij.

 

Een inschrijving is 5 jaar geldig.

 

Wij vragen u vanwege de beschreven procedure hierboven geen contact met ons op te nemen of men al 'aan de beurt is'.

 

Als uw inschrijving kan komen te vervallen, ontvangen wij graag een mail hierover gericht aan info@cwderegenboog.nl


Toelichting inschrijving


Als je je inschrijft bij De Regenboog komt je formulier in een map die functioneert als een soort sollicitatiemap. Wanneer er een woning vrij komt, bekijken de bewoners van de betreffende cluster eerst intern of er geïnteresseerden zijn. Is dit niet het geval, dan raadplegen de bewoners de map. Uit deze map kiezen ze een aantal personen, die worden uitgenodigd om kennis te maken met de bewoners van de cluster en om de woning te bekijken. Hoe deze procedure precies verloopt, verschilt per cluster. Uiteindelijk wordt de meest geschikt lijkende kandidaat gekozen als nieuwe huisgenoot.
 
Jouw inschrijfformulier is dus altijd het vertrekpunt van een selectieprocedure. Het is daarom belangrijk dat je op dit formulier een duidelijk beeld geeft van jezelf en je woonwensen. Let erop dat je al die mogelijkheden aankruist waar je graag voor in aanmerking zou willen komen. Je wordt alleen benaderd voor woningen die aan deze mogelijkheden voldoen. Je kan desgewenst een kleine foto van jezelf in de linker- of rechterbovenhoek plakken.

De wachttijd kan variëren van 1 maand  tot  2 jaar, soms ook langer. Het feit op zich dat je ingeschreven staat biedt niet de garantie dat je ook daadwerkelijk voor een woning in aanmerking komt. Dit is vooral afhankelijk van de mate waarin jouw woonwensen overeenkomen met het type woning dat vrijkomt en – in geval van een daadwerkelijke kennismaking als onderdeel van de procedure - of het ‘klikt’ tussen jou en de bewoners van de betreffende cluster. Jouw plaats op de wachtlijst is daarbij van ondergeschikt belang.


AANMELDINGSFORMULIER

CENTRAAL WONEN-PROJECT ‘DE REGENBOOG’

Door het invullen en opsturen van dit formulier geef je je op als geïnteresseerde voor ons project. Deze aanmeldingsformulieren worden door ons gebruikt bij het benaderen van kandidaten voor een woning die vrijkomt. Wil je ingeschreven blijven staan, dan is het noodzakelijk om wijzigingen van onderstaande gegevens aan ons door te geven.