Welkom op de website van Centraal Wonen De Regenboog
 

Met deze site willen wij je een indruk geven van onze woongemeenschap. We nemen je mee in onze ontstaansgeschiedenis en we vertellen je wat je van het wonen binnen De Regenboog kan verwachten. Hoe kom ik in aanmerking voor een woning binnen De Regenboog? Ook die vraag komt aan de orde. Welkom in onze kleurrijke wereld!


Wat is Centraal Wonen?


Centraal Wonen is een vorm van groepswonen, waarbij de bewoners ervoor kiezen om een aantal voorzieningen met elkaar te delen en gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor het wooncomplex en de directe leefomgeving.

CW De Regenboog is een project dat voor en door bewoners is opgezet. Wonen binnen Centraal Wonen vraagt een actieve bijdrage van de bewoner. Daar staat echter een grotere zeggenschap over de eigen leefomgeving tegenover. Zo worden de woningen niet door de woningstichting toegewezen, maar bepalen de bewoners zelf wie er naast en met hen komt wonen. Ook het onderhoud van de groene ruimte is in handen van de bewoners.

De Regenboog is geen woonvorm voor beschermd wonen.