Toelichting inschrijving


Als je je inschrijft bij De Regenboog komt je formulier in een map die functioneert als een soort sollicitatiemap. Wanneer er een woning vrij komt, bekijken de bewoners van de betreffende cluster eerst intern of er geïnteresseerden zijn. Is dit niet het geval, dan raadplegen de bewoners de map. Uit deze map kiezen ze een aantal personen, die worden uitgenodigd om kennis te maken met de bewoners van de cluster en om de woning te bekijken. Hoe deze procedure precies verloopt, verschilt per cluster. Uiteindelijk wordt de meest geschikt lijkende kandidaat gekozen als nieuwe huisgenoot.
 
Jouw inschrijfformulier is dus altijd het vertrekpunt van een selectieprocedure. Het is daarom belangrijk dat je op dit formulier een duidelijk beeld geeft van jezelf en je woonwensen. Let erop dat je al die mogelijkheden aankruist waar je graag voor in aanmerking zou willen komen. Je wordt alleen benaderd voor woningen die aan deze mogelijkheden voldoen. Je kan desgewenst een kleine foto van jezelf in de linker- of rechterbovenhoek plakken.

De wachttijd kan variëren van 1 maand  tot  2 jaar, soms ook langer. Het feit op zich dat je ingeschreven staat biedt niet de garantie dat je ook daadwerkelijk voor een woning in aanmerking komt. Dit is vooral afhankelijk van de mate waarin jouw woonwensen overeenkomen met het type woning dat vrijkomt en – in geval van een daadwerkelijke kennismaking als onderdeel van de procedure - of het ‘klikt’ tussen jou en de bewoners van de betreffende cluster. Jouw plaats op de wachtlijst is daarbij van ondergeschikt belang.