Voorwaarden voor inschrijving


1.    Inschrijfgeld betalen: € 5,00 per persoon of per stel. Voor kinderen hoeft niet te worden betaald. Maak het bedrag over op  NL 28 INGB 0004435229 t.n.v. Centraal Wonen Daalmeer Zuid te Alkmaar o.v.v.´inschrijving' en daarbij de naam zoals die op het inschrijfformulier is ingevuld. De datum van ontvangst is je inschrijfdatum. 


2.    Een inschrijfformulier invullen en per e-mail of per post opsturen.
Inschrijving bij Woonwaard Noord-Kennemerland is niet vereist omdat wij een eigen toewijzingsbeleid hebben. Om dezelfde reden geldt voor de woningen geen inkomensgrens.

Er is geen sprake van een wachttijd. Bij een vrijkomende woning wordt bekeken wie zich ingeschreven hebben voor een woning die qua kamers overeenkomt met de vrijkomende woning. Uit de inschrijvingen wordt een selectie gemaakt en vinden kennismakingsgesprekken plaats.

Het aantal inschrijvingen is groot en gemiddeld komen er maar 1-2 huizen per jaar vrij.

Een inschrijving is 5 jaar geldig.

Wij vragen u vanwege de beschreven procedure hierboven geen contact met ons op te nemen of men al 'aan de beurt is'.

 Aanmeldformulier downloaden

Als uw inschrijving kan komen te vervallen, ontvangen wij graag een mail hierover gericht aan info@cwderegenboog.nl.